Registrering och sekretesspolicy

Registerutlåtande enligt 10 § personuppgiftslagen (523/99). Registerutlåtande från 1 oktober 2021

Registeradministratör

KJ Ykkössähkö Oy
Rantakyläntie 509
95635 KAULIRANTA
Finland


Kontaktperson ansvarig för registerärenden

Kai Jaako
kai@ykkossahko.fi
+358 40 580 7465

Registernamni

KJ Ykkössähkö Oys kundregister..

Syftet med registret

Kunddata används för fakturering och kommunikation med kunden.

Datainnehållet i registret

Vissa av följande uppgifter kan samlas in från privatkunder i registret:

  • namn
  • telefonnummer
  • adress
  • e-postadress
  • fakturerade tjänster

Dessutom, som en del av företagens kontaktuppgifter, några av följande uppgifter:

  • namn
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • position i företaget

Regelbundna informationskällor

Kunduppgifterna i registret inhämtas från kunden själv i samband med beställningar i företagets lokaler, hemma hos kunden, via telefon eller e-post. Beträffande företagsinformation, därutöver offentliga kontaktuppgifter på företagshemsidor och i offentliga företagsregister.

Användning av registret

Personuppgifterna i kundregistret används för hantering av kundrelationen, fakturering och eventuellt för marknadsföring, om kunden särskilt gett tillstånd.

Överföring av registret

Uppgifter kan lämnas ut och överföras till registerförarens enheter eller dess underleverantörer enligt de begränsningar som personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning fastställer, samt till myndigheterna i lagstadgade ärenden och i samband med ett eventuellt företagsförvärv. Data kommer inte att överföras utanför EU eller EES, men om ett sådant behov uppstår kommer det att genomföras under de villkor som EU:s dataskyddsförordning ställer.

Register lagring

Kundgaturegistret lagras på en webbserver eller tjänst i Finland eller annan EU-region. Uppgifterna i kundregistret eller dess delar är tillgängliga endast för den personal som utför en uppgift som kräver användning av det aktuella registret eller systemet. Registeruppgifterna kan även ses i systemet av den tekniska support som auktoriserats av administratören, men supporten arbetar alltid under registrarens överinseende och behandlar uppgifterna konfidentiellt och endast på uppdrag av registraren.

Besiktningsrätt

Användaren har på begäran rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom i registret eller registren. För att kontrollera annan information bör användaren kontakta kontrollanten.

Rättelse av information

Den personuppgiftsansvarige korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella med hänsyn till syftet med behandlingen, på eget initiativ eller på begäran av den registrerade.

Förbudsrätt

Det är möjligt för den registrerade att radera uppgifterna från användarregistret genom att skicka en raderingsförfrågan via e-post eller genom att skicka en undertecknad begäran till registrarens adress. Kunden kan också neka direktmarknadsföring.

Meddelande om ett datasäkerhetsbrott

Den personuppgiftsansvarige ska inom 72 timmar meddela tillsynsmyndigheten om datasäkerhetsbrott som påverkar personuppgifter. Om överträdelsen har sannolika negativa effekter på den registrerade ska den personuppgiftsansvarige också informera den registrerade om händelsen.

Webbplatscookies

Bolagets webbplats använder även cookie-filer, med vilka systemet identifierar användarens webbläsare och därmed möjliggör webbplatsens olika funktioner för webbplatsanvändaren. Webbplatsen använder även tredjepartscookies, det vill säga i praktiken Google Analytics besökarspårning, som använder cookies för att mäta antalet besökare på sidan. Dessutom kan de sociala medier-tilläggen och tilläggen som kan användas på webbplatsen använda cookiefiler för att rikta in sig på tilläggen eller reklam som visas på webbplatsen, dessa tjänster kan vara t.ex. Facebook Pixel eller Google AdWords. För den registeransvarige behandlas cookiefiler helt automatiskt i webbplatsens publiceringssystem och den registeransvarige kan inte identifiera en enskild användare av webbplatsen utifrån dem.

Webbplatsanvändaren kan blockera användningen av cookies i sin webbläsare om han så önskar, men vid det tillfället kan vi inte säkerställa att webbplatsens funktioner är tillgängliga för användaren. Cookie-filer Användaren kan också rensa själva cookie-filerna från sin webbläsare enligt instruktionerna för den webbläsare de använder, tjänsteleverantörer kan erbjuda applikationer för tredjepartscookies som kan förhindra användningen av dessa cookies.

Om användaren accepterar användningen av sajtens cookies är cookiens livslängd 30 dagar, varefter användaren får en ny fråga på skärmen.

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att säkerställa att sidorna fungerar korrekt och för att spåra t.ex. besökssiffror. Om du vill kan du blockera användningen av kakor även i din webbläsarinställningar.