Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisteriseloste alkaen 1.10.2021

Rekisterin ylläpitäjä

KJ Ykkössähkö Oy
Rantakyläntie 509
95635 KAULIRANTA

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kai Jaako
kai@ykkossahko.fi
040 580 7465

Rekisterin nimi

KJ Ykkössähkö Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään laskutukseen sekä yhteydenpitoon asiakkaan kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätään henkilöasiakkaista joitain seuraavista tiedoista:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • laskutetut palvelut

Lisäksi yritysten yhteystietojen osana joitain seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asema yrityksessä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilausten yhteydessä yrityksen tiloissa, asiakkaan kotona, puhelimitse tai sähköpostitse. Yritystietojen osalta lisäksi julkiset yhteystiedot yritysten verkkosivuilla sekä julkisissa yritysrekistereissä.

Rekisterin käyttö

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, laskutukseen sekä mahdollisesti markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen erikseen luvan.

Rekisterin luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin pitäjän tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa sekä mahdollisen yrityskaupan yhteydessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta mikäli tällainen tarve tulisi toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin säilytys

Asiakastierekisteriä säilytetään Suomessa tai muussa EU:n alueella olevassa verkkopalvelimessa tai -palvelussa. Asiakasrekisterin tiedot tai sen osat ovat käytettävissä vain sillä henkilökunnalla, joka toteuttaa tehtävää, joka vaatii kyseisen rekisterin tai järjestelmän käyttöä. Rekisteritiedot voivat olla myös teknisesti ylläpitäjän valtuuttaman teknisen tuen nähtävissä järjestelmässä, mutta tuki toimii aina rekisterinpitäjän valtuuttamana ja käsittelee tietoja luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän lukuun.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on pyynnöstä oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä rekisterissä tai rekistereissä säilytetään. Muiden tietojen tarkistamiseksi käyttäjän tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollista poistaa tiedot käyttäjärekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostilla tai lähettämällä allekirjoitetun pyynnön rekisterinpitäjän osoitteeseen. Asiakas voi lisäksi kieltää suoramarkkinoinnin.

Ilmoitusveloite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Mikäli loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Verkkosivustonevästeet

Yrityksen verkkosivustolla on käytössä myös evästetiedostot, joilla järjestelmä yksilöi käyttäjän selaimen ja siten mahdollistaa sivuston eri toimintoja sivuston käyttäjälle. Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä, eli käytännössä Google Analytics -kävijäseurantaa, joka käyttää evästeitä sivuston kävijämäärien mittaamiseen. Lisäksi sivustolla mahdollisesti käytössä olevat sosiaalisen median lisäosat ja laajennukset voivat käyttää evästetiedostoja sivustolla näytettävien lisäosien tai mainonnan kohdistustukseen, näitä palveluita voivat olla esim. Facebook Pixel tai Google AdWords. Evästetiedostoja käsitellään rekisterin pitäjän osalta täysin automaattisesti sivuston julkaisujärjestelmässä, eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan niistä sivuston yksittäistä käyttäjää.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan estää omassa Internet-selaimessaan evästeiden käytön, mutta tuolloin emme voi varmistaa, että sivuston toiminnot ovat käyttäjän käytettävissä. Evästetiedostot käyttäjä voi myös tyhjentää itse evästetiedostot selaimestaan käyttämänsä Internet-selaimen ohjeiden mukaisesti, kolmannen osapuolen evästeisiin voivat palveluntarjoajat tarjota sovelluksia, joilla voi estää näiden evästeiden käytön.

Mikäli käyttäjä hyväksyy sivuston evästeiden käytön on evästeen elinikä 30 vuorokautta, jonka jälkeen käyttäjä saa näytölle uuden kysymyksen.

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla varmistetaan että sivut toimivat oikein sekä seurataan mm. kävijämääriä. Voit halutessa estää evästeiden käytön myös selainasetuksissa.